დაგვიმეგობრდით:

კონსულტაცია მოიცავს: 
მისიის და ხედვის ჩამოყალიბება
სოციალური ბიზნეს მოდელის შემუშავება
მართვა
მარკეტინგი
შედეგების გაზომვა  და სხვ.